вівторок, 24 травня 2016 р.

Як не індексувати зарплату

Індексувати зарплату обов'язково (детальніше - тут). 

Уникнути нарахування індексації можна лише шляхом підвищення заробітної плати на суму, яка б перевищувала (хоча б на 1 коп) суму можливої індексації. 

Незначне періодичне підвищення заробітної плати (на суму, яка не перевищує суму можливої індексації) призводить лише до зміни базового місяця (детальніше - тут  і тут) і появи фіксованої індексації (детальніше - тут).

Оскільки сума нарахованої індексації є об'єктом оподаткування ПДФО і ЄСВ і з кожним місяцем може зростати, то доцільно періодично підвищувати заробітну плату на суму, яка покриватиме суму індексації, що своє чергою призведе також до зміни базового місяця і зменшення суми індексації в подальшому. Декілька варіантів розглянуто у дописі за цим посиланням. 

Яка відповідальність за непроведення індексації

Індексація зарплати належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці (детальніше - тут). 
Статтею 265 КЗпП встановлено, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема, в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у 10-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.05.2016 р. — 14500 грн).

Механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП, визначено у Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509.

Штрафи можуть бути накладені, зокрема, на підставі акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.

Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу уповноважена посадова особа приймає не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта перевірки. 

Уповноваженими особами є Голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь і відділів Держпраці та їх заступники (з питань, що належать до їх компетенції), начальники територіальних органів Держпраці та їх заступники.

Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються органами державної виконавчої служби.

Крім того ст. 41 КпАП встановлено, що порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 510 до 1700 грн.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  або від 1700 до 5100 грн.

Чи обов'язково індексувати зарплату

Індексувати зарплату обов'язково.
Індексація зарплати передбачена Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ, в редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV.
Крім того ст. 33 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР встановлено, що в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Таким чином індексація зарплати належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці. 

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці передбачені штрафні санкції відповідно до ст. 265 КЗпП, а також адміністративна відповідальність за ст. 41 КпАП (детальніше - тут).

Закон про індексацію зарплати

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про індексацію грошових доходів населення

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановленихКонституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;
індекс споживчих цін - показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання;
поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення.

Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

Які виплати не індексуються

Відповідно до п. 3 Порядку № 1078 до об'єктів індексації, визначених у п. 2 цього Порядку, не відносяться, зокрема:
доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати;
одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої ст. 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які виплати індексуються

Відповідно до п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:
пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку;
стипендії;
оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Індексація зарплати і індексація середньої зарплати

Індексація зарплати і індексація середньої зарплати — це різні речі, які між собою не пов'язані. Більше того, говорити "індексація середньої зарплати" некоректно. 

Під індексацією середньої зарплати розуміється коригування заробітної плати відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100. 

Ним встановлено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, за встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу IV порядком визначається середньоденний (годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Тобто коригування (середньої) зарплати — це механізм приведення заробітної плати за розрахунковий період, яка враховується при обчисленні середньої зарплати, у разі її підвищення в розрахунковому періоді до її останнього, підвищеного рівня. 
Наприклад, якщо в усі місяці у розрахунковому періоді при обчисленні відпускних, крім останнього, зарплата була 2000 грн, а в останньому її підвищили до 3000 грн (11 х 2000 + 1 х 3000), то внаслідок коригування за всі 12 місяців зарплата для розрахунку відпускних буде 3000 грн ((11 х 2000) х 1,5 + 1 х 3000).

Середня зарплата відповідно до Порядку № 1078 не індексується взагалі. 

Яка різниця між індексацією зарплати і компенсацією зарплати

Індексація зарплати — це компенсація внаслідок зростання індексу інфляції (детальніше — тут), а компенсація зарплати (компенсація доходів громадян) — це компенсація внаслідок затримки виплати зарплати (детальніше — тут).
Індексація зарплати нараховується щомісячно, а компенсація зарплати —тільки в разі затримки її виплати у місяці виплати.
Індексації підлягає зарплата в межах прожиткового мінімуму, а компенсація нараховується на всю суму зарплати "на руки", яку затримано.

Індексація зарплати переведеного працівника

Як індексувати зарплату працівникові, якого переведено на роботу на нове підприємство?

Як індексувати зарплату працівникові, якого переведено на роботу на іншу посаду на тому ж підприємстві ?


Пунктом 10-2 Порядку № 1078 встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
Тому якщо працівника перевели з одного підприємства на інше (або на тому самому підприємстві), то у нього вся попередня індексація, в т.ч. фіксована, яку він отримував на попередньому місці роботи (за попередньою посадою) анулюється. На новому місці роботи індексація нараховується по-новому, виходячи з нового базового місяця яким є місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку він займає. 

Індексація зарплати демобілізованого працівника

Як індексувати зарплату демобілізованому працівникові, якщо заробітна плата за посадою, яку він займає, підвищувалася під час його служби?

Порядком № 1078 це питання прямо не врегульовано. 
В той же час п. 10-2 цього Порядку встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
Ситуація з підвищенням зарплати демобілізованому працівникові схожа на ситуацію підвищення зарплати працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Таким чином можна вважати, що зарплата демобілізованому працівникові має індексуватися за такими ж правилами — обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник

субота, 21 травня 2016 р.

Що таке компенсація зарплати

Компенсація доходів громадян (так звана компенсація зарплати) — це виплата роботодавцем працівникові компенсації (додаткових коштів) у зв'язку з порушенням термінів її виплати. Якщо говорити простіше, це своєрідний штраф за затримку її виплати.

Компенсація зарплати нараховується відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ. Механізм її нарахування визначає Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159. 

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованої, але своєчасно не виплаченої зарплати після утримання податків (зборів) і приросту ІСЦ (у процентах, поділених на 100).

ІСЦ для визначення компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу (місяць, за який виплачується заборгованість до розрахунку не включається).

Наприклад, зарплата за лютий виплачується у травні. Індекс інфляції у лютому 100,5%, у березні 102,2%, у квітні 103%. Сума заборгованості (зарплата "на руки") 1500 грн. 
ІСЦ для нарахування компенсації дорівнюватиме: 1,022 х 1,03 х 100 = 105,3%.
Сума компенсації для виплати у травні становитиме: 1500 х 5,3 ÷ 100 = 79,50 грн.

Що таке індексація зарплати

Індексація зарплати — це виплата роботодавцем працівникові компенсації (додаткових коштів) у зв'язку зі зростанням індексу інфляції (індексу споживчих цін — ІСЦ).

Логічно припустити, що коли коли ІСЦ зростає (зростають ціни), то роботодавець мав би періодично підвищувати працівникам зарплату. Але оскільки не всі роботодавці так роблять або не можуть цього робити через законодавчі обмеження, а це стосується насамперед бюджетників, у яких витрати на оплату праці строго регламентовані і зміни в оплати праці це довготривалий процес, то держава встановила механізм, скажімо так, обов'язкового підвищення заробітної плати шляхом індексації зарплати.

Право на індексацію зарплати настає, коли індекс інфляції перевищує встановлену межу. З 01.01.2016 р. — 103% (до цього — 101%).

Індексація нараховується одночасно з нарахуванням зарплати за другу половину місяця і незалежно від того, чи є заборгованість з виплати зарплати за попередні періоди (детальніше - тут).

Індексації підлягають тільки доходи у грошовій формі, які мають постійний характер (детальніше - тут), у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.05.2016 р. — 1450,00 грн). Якщо дохід вище 1450,00 грн, то індексація нараховується тільки на суму 1450,00 грн.

Механізм індексації зарплати передбачає обчислення за спеціальною методикою наростаючим підсумком ІСЦ від так званого базового місяця — місяця підвищення працівнику тарифної ставки (окладу) за займаною посадою або, в окремих випадках, прийому працівника на роботу.

Не вдаючись поки що в подробиці обчислення ІСЦ, припустимо, що він становить 103,1%. Це означає, що зарплата має індексувати на 3,1%. І, наприклад, якщо зарплата працівника 1500,00 грн, то він отримає додатково 44,95 грн індексації: 1450,00 х 3,1% = 44,95.

Насправді ж, механізм обчислення ІСЦ непростий, але й не дуже складний, щоб не дати собі з ним раду. Як визначити ІСЦ для проведення індексації можна побачити на умовному прикладі за цим посиланням. Якщо ж ви не хочете самостійно визначати ІСЦ, то можете скористатися готовими ІСЦ за цим посланням. Звичайно, можна віддатися на відкуп програмі, у якій ведете бухгалтерський облік, але механізм слід знати, щоб можна було програму проконтролювати. І багато хто з цим стикнувся на початку 2016 р.

вівторок, 17 травня 2016 р.

Індексація зарплати працівника, прийнятого на вакантну посаду

Як індексувати зарплату новоприйнятого працівника, прийнятого на вакантну посаду?


Пунктом 10-2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, серед іншого встановлено, що для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Тому якщо працівника прийнято на вакантну посаду, яка вже була передбачена штатним розписом і за якою вже раніше підвищувалася тарифна ставка (оклад), то для такого працівника базовим є місяць підвищення тарифної ставки (окладу).

Наприклад, посаду бухгалтера запроваджено у січні 2015 р., а заробітна плата за нею підвищувалася в останнє у квітні 2015 р. Її займав працівник, якого було звільнено у грудні 2015 р., а нового працівника прийнято у лютому 2016 р. Для такого працівника базовим буде квітень 2015 р.

Індексація зарплати працівника, прийнятого на нову посаду

Як індексувати зарплату працівника, прийнятого на нову посаду?


Пунктом 10-2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, серед іншого встановлено, що для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Тому якщо працівника прийнято на вакантну посаду, яка тільки-но запроваджена у штатному розписі і досі ніким не займалася, тобто за нею ще не було підвищення тарифної ставки (окладу), вони тільки встановлені, то базовим буде місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за аналогічною посадою.

Це пояснюється тим, що