понеділок, 20 лютого 2017 р.

Лист Мінсоцполітики від 26.07.2016 р. № 337/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.07.2016 р. № 337/10/136-16

Індексація зарплати при відрядній формі оплати праці

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув лист <...> щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами) (далі - Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.
Пунктом 5 Порядку визначено, що

Лист Мінсоцполітики від 15.07.2016 р. № 332/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.07.2016 р. № 332/10/136-16

Індексація зарплати іноземця

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув звернення <...> щодо індексації грошових доходів і повідомляє.
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Сума індексації у місяці підвищення окладів не нараховується, якщо

Лист Мінсоцполітики від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16

Обчислення індексу споживчих цін

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Пунктом 10 2 Порядку передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
Враховуючи викладене,

Лист Мінсоцполітики від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16

Індексація зарплати, підвищеної у попередніх періодах

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув <...> звернення щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013) (далі - Порядок), передбачено, що значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів).
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).
Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення заробітної плати.
Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення заробітної плати, сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

Лист Мінсоцполітики від 28.04.2016 р. № 230/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2016 р. № 230/10/136-16

Індексація стипендій

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув <...> лист щодо індексації стипендій <...> і повідомляє.
Індексація стипендій проводиться згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі - Порядок), яким передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено.
Разом з тим пунктом 5 цього Порядку визначено, що у разі підвищення стипендій значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Якщо розмір підвищення стипендій не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення стипендії і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії.
Зважаючи на зазначене, у вересні 2015 року відбулося підвищення розміру стипендії, яке не перевищило суму індексації, що мала нараховуватись у цьому місяці, тому сума індексації стипендії мала бути зменшена на суму підвищення стипендії. Визначена сума індексації має виплачуватись до наступного підвищення розміру стипендії.
Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується з жовтня 2015 року. Перевищення порогу індексації (до січня 2016 року - 101 %) відбулося у грудні 2015 року, в якому індекс споживчих цін за жовтень - грудень 2015 року становив 101,4 % (98,7 ґ 1,020 ґ 1,007). Згідно з положеннями Порядку право на індексацію стипендії на 1,4 % (101,4 - 100) відбулося у лютому 2016 року.
Індексація стипендії на цей же індекс має проводитись також у березні, квітні та травні 2016 року, оскільки індекс споживчих цін за січень - березень 2016 року не перевищив поріг індексації (з січня 2016 року - 103 %) і становив 101,5 % (100,9 ґ 0,996 ґ 1,010).
Відповідно до пункту 10 1 Порядку визначено, що у разі збільшення студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії як таким, що мають 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності «5» за п'ятибальною шкалою оцінювання, обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії продовжує здійснюватись з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії.
Враховуючи зазначене, якщо студенту стипендію було призначено у вересні 2015 року (у місяці підвищення стипендії значення індексу споживчих цін прийнято за 1 або 100 %), а у лютому 2016 року вона була підвищена за успішність, то обчислення індексу споживчих цін має здійснюватись з жовтня 2015 року. Індексація стипендії у такому випадку має проводитись з лютого 2016 року на 1,4 %. При цьому індексації підлягає тільки розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії.
Також повідомляємо, що відповідно до пункту 6 Порядку проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік.

Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу                                       О. Крентовська


Лист Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16

Індексація зарплати, що зростає індивідуально

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув листи [...] щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України на 2015 рік затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У зв'язку з цим прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 77).
Відповідно до пункту 3 цієї постанови у грудні 2015 року мало бути здійснено упорядкування структури заробітної плати шляхом підвищення всіх складових заробітної плати, тобто не тільки з урахуванням підвищення тарифних ставок (окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.
Для працівників бюджетної сфери, розміри посадових окладів яких у штатному розмірі не змінились, при підвищенні посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (1 - 3 тарифні розряди ЄТС), керуючись пунктом 3 вищезазначеної постанови, мали бути переглянуті розміри надбавок, доплат та здійснення преміювання у підвищеному розмірі.
Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін проводиться із січня 2016 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі - Порядок).
Право на індексацію у 2016 році відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», з січня 2016 року становить 103 %.
Оскільки індекс споживчих цін за січень - лютий 2016 року становив 100,5 % (100,9 х 0,996), то право на індексацію у січні - квітні 2016 року ще не настало.
Щодо врахування окремих складових заробітної плати при визначенні суми індексації, коли відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), повідомляємо, що відповідно до пункту 5 Порядку передбачено, що у разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.
Значення індексу споживчих цін у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).
Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу працівника.
Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.
Враховуючи зазначене та наведені у листах приклади, у разі, якщо за посадою, яку займає працівник, тарифну ставку (оклад) не підвищено, а відбувається лише зростання тарифної ставки (окладу) індивідуально за рахунок підвищення категорії, педагогічного звання та педагогічного навантаження, вважаємо, що у такому випадку обчислення індексу для проведення індексації має продовжувати здійснюватися з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник (у бюджетній сфері обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з січня 2016 року).
<...>

 Директор Департаменту

стратегічного планування та аналізу                                       О. Крентовська

Лист Мінсоцполітики від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16

Індексація зарплати при неповному робочому часі

Відповідно до п. 4 Порядку Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами далі - Порядок) у разі, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Це положення стосується працівників, які перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або працюють на умовах неповного робочого часу тощо.
За час відпустки, відрядження або перебування на лікарняному працівник отримує середню заробітну плату, при розрахунку якої враховуються суми індексації.
З огляду на зазначене та наведені в листі дані, якщо працівнику в січні 2016 року встановлено неповний робочий час (чотири години на тиждень) та в цьому місяці він перебував на лікарняному і відпрацював 56 годин, то сума індексації визначається за повний робочий час, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Спочатку визначається сума індексації за повний робочий час у січні 2016 року, яка становить 252,17 грн. (1378 х 18,3 : 100).
За фактично відпрацьовані години у січні 2016 року сума індексації становить 93,52 грн. (252,17 : 151 х 56).

Директор Департаменту

стратегічного планування та аналізу                                                   О. Крентовська

Лист Мінсоцполітики від 17.02.2016 р. № 2262/0/14-16/10

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.02.2016 р. № 2262/0/14-16/10

Індексація грошових доходів

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 р. № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України на 2015 рік затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Враховуючи великі обсяги сум індексації, які склалися внаслідок довготривалого непідвищення доходу, відбулося викривлення структури доходів працівників, коли сума індексації перевищувала розмір мінімальної заробітної плати або була різною в залежності від періодів працевлаштування, а також зростання доплат та надбавок. Тому виникла необхідність упорядкувати структуру заробітної плати з урахуванням сум індексації, які склалися у грудні 2015 року.
У зв'язку з цим прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
Відповідно до пункту 3 цієї постанови у грудні 2015 року мало бути здійснено упорядкування структури заробітної плати шляхом підвищення всіх складових заробітної плати, тобто не тільки з урахуванням підвищення тарифних ставок (окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.
Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 року.
Крім того, внесені зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078, відповідно до яких запроваджено єдиний механізм нарахування індексації у разі, коли відбувається підвищення тарифних ставок (окладів).
Право на індексацію настане, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з січня 2016 року становить 103 %.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним у 2016 році вживати заходів щодо підвищення заробітної плати за рахунок підвищення розмірів (встановлення) доплат, надбавок та премій у межах фонду оплати праці.


Перший заступник Міністра                                                       В. Шевченко

Лист Мінсоцполітики від 15.02.2016 р. № 52/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.02.2016 р. № 52/10/136-16

Про застосування постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013

Департамент стратегічного планування та аналізу розглянув звернення <...> щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 і повідомляє.
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2015 рік.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
Враховуючи зазначене, прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
Пунктом 3 цієї постанови передбачено, що міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, голови обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів мали вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов'язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.
Отже, у грудні 2015 року підвищення заробітної плати мало бути здійснено з урахуванням всіх складових заробітної плати, тобто не тільки з урахуванням підвищення тарифних ставок (окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яка склалась у грудні 2015 року.
Абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови передбачено, що для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013).
Право на індексацію у 2016 році відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з січня 2016 року становить 103 відсотка.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним у 2016 році вживати заходи щодо підвищення заробітної плати за рахунок підвищення розмірів (встановлення) доплат, надбавок та премій у межах фонду оплати праці.

Директор Департаменту стратегічного

планування та аналізу                                                                 О. Крентовська

Лист Мінсоцполітики від 04.02.2016 р. N 1584/0/14-16/18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.02.2016 р. № 1584/0/14-16/18

Зміни в індексації грошових доходів

Відповідно до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів населення проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
На виконання пункту 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», яким передбачено затвердження особливого порядку проведення індексації, а також з метою упорядкування структури заробітної плати та удосконалення чинного механізму індексації було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно - правових актів».
Зазначеною постановою передбачено