пʼятниця, 24 червня 2016 р.

Порядок індексації слід включити в колдоговір

У п.5 Порядку N 1078 тепер сказано, що у госпрозрахункових підприємствах індексація доходів проводиться в порядку, передбаченому в колективних договорах, але не нижче ніж передбачено Законом про індексацію і Порядком N 1078. Тобто визначальний тепер колдоговір. Тому в ньому слід зробити приписку або, що "Індексація зарплати проводиться згідно Порядку 1078", або "Згідно положення про індексацію, що є додатком до колективного договору" і тоді слід прописати свої умови індексації

середа, 15 червня 2016 р.

Як індексувати зарплату переведеного працівника, якщо оклад вищий

Працівника переведено з однієї посади на іншу. За новою посадою оклад вищий. Чи виникає у переведеного працівника право на фіксовану індексацію?

Ні, не виникає.

Відповідно до п. 10-2 Порядку № 1078 для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Це означає, що при переведенні працівник втрачає право на індексацію, яку він отримував до переведення, а за новою посадою ІСЦ обчислюється по-новому. Базовим є місяць підвищення окладу за новою посадою. Фіксована індексація в цьому місяці не виникає. Фіксована індексація може виникнути у майбутньому, коли вже за новою посадою буде підвищено оклад, але сума підвищення не перевищить суму можливої індексації.


понеділок, 6 червня 2016 р.

Виплата фіксованої індексації

Такого поняття як фіксована індексація з 01.12.2015 р. немає. За суттю своєю вона була різницею між сумою підвищення зарплати і можливою сумою індексації. Цей принцип зберігся і з 01.12.2015 р., (детальніше - тут) проте ця різниця вже не називається фіксованою індексацією. Як і раніше, ця нова "фіксована" індексація "з'їдається" наступними підвищеннями окладу.

середа, 1 червня 2016 р.

Виплата премії та індексація зарплати

Виплата (встановлення) працівнику премії не призводить до зміни базового місяця і суми індексації (детальніше - тут). Так само не змінює базовий місяць і суму індексації встановлення інших постійних доплат та надбавок. Але якщо одночасно із виплатою (встановленням) працівнику премій, доплат, надбавок змінюється тарифна ставка (оклад), то суми премій, доплат, надбавок впливають на суму індексації.

У п. 5 Порядку № 1078 сказано, що у разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Приклад 1. Оклад працівника — 2000,00 грн. Сума можливої індексації, якщо базовий місяць грудень 2015 р. у червні — 5,1 % або 73,95 грн. (1450,00 х 5,1 %). У червні доплату з 30,00 грн підвищили до 50,00 грн. Сума підвищення доплати не враховується, сума індексації не змінюється, зарплата індексується в звичайному порядку і сума індексації — 73,95 грн. Червень не є базовим.

Приклад 2. Оклад працівника — 2000,00 грн. Сума можливої індексації, якщо базовий місяць грудень 2015 р. у червні — 5,1 % або 73,95 грн. (1450,00 х 5,1 %). У червні 2016 р. оклад підвищили на 50,00 грн. і встановили доплату в розмірі 50,00 грн.
У такому випадку (коли мало місце зростання окладу) для порівняння підвищення зарплати із сумою можливої індексації (73,95 грн) ураховуються всі складові заробітної плати.
Сума підвищення окладу (50,00 грн) і доплата (50,00 грн.) перевищують суму можливої індексації ((50,00 + 50,00) < 73,95). Зарплата у червні не індексується.

Приклад 3. Оклад працівника — 2000,00 грн. Сума можливої індексації, якщо базовий місяць грудень 2015 р. у червні — 5,1 % або 73,95 грн. (1450,00 х 5,1 %). У червні 2016 р. оклад підвищили на 30,00 грн. і доплату з 30,00 грн підвищили до 40,00 грн.
У такому випадку (коли мало місце зростання окладу) для порівняння підвищення зарплати із сумою можливої індексації (73,95 грн.) ураховуються всі складові заробітної плати.
Сума підвищення окладу (30,00 грн.) і доплати (10,00 грн.) не перевищують суму можливої індексації ((30,00 + 10,00) < 73,95). Зарплата у червні індексується так:
— визначається різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
(73,95 – (30,00 + 10,00) = 33,95 грн.;
— визначається сума заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
(2000,00 + 30,00) + (30,00 + 10,00) + 33,95 = 2103,95 грн. 
Червень стає базовим, ІСЦ обчислюється по-новому, починаючи з липня 2016 р. Коли змінюється базовий місяць

Базовий місяць змінюється тільки в разі підвищення тарифної ставки (окладу). Встановлення працівнику доплат, надбавок, премій тощо до зміни базового місяця не призводять (див. також тут).
У п. 5 Порядку № 1078 сказано, що разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Наприклад, оклад працівника — 2000,00 грн. збільшено у січні 2016 р. Значення індексу для проведення індексації у січні приймається за 1 або 100 %, січень є базовим місяцем. Для проведення подальшої індексації індекс розраховується із лютого 2016 р. У квітні 2016 р. працівнику встановлюють доплату за напруженість у роботі в розмірі 500,00 грн. Якщо у квітні оклад не змінюється, то встановлення надбавки не впливає на зміну базового місяця, квітень не є базовим місяцем.

Що таке фіксована індексація

Фіксована індексація — це різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу. Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу (п. 5 Порядку № 1078).
В той же час варто зауважити, що такого поняття як "фіксована індексація" в Порядку № 1078 з 01.12.2015 р. вже немає, це поняття було в Порядку № 1078 до внесення в нього змін. 
Наприклад, працівнику свого часу було встановлено посадовий оклад в розмірі 1500 грн. у жовтні 2014 р. Згодом, у січні 2016 р. його було підвищено до 1600 грн. Січень 2016 р. стає базовим місяцем. З лютого 2016 р. розпочинається обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації. І для індексації зарплати у червні ІСЦ — 4,1% (див. тут). 
Припустимо, що працівнику в червні оклад працівнику підвищують на 50 грн. 
Сума індексації, яку б працівник отримав у червні без підвищення окладу — 65,60 грн. (1600 х 4,1%). Але оклад підвищено на 50,00 грн., що не перевищує суму можливої індексації. Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу. Отже виникає фіксована індексація в сумі 15,60 грн. (65,60 - 50,00 грн).

Що таке базовий місяць

Базовий місяць — це місяць, у якому працівнику підвищили посадовий оклад (тарифну ставку). Значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів. 
В той же час варто зауважити, що такого поняття як "базовий місяць" в Порядку № 1078 з 01.12.2015 р. вже немає, це поняття було в Порядку № 1078 до внесення в нього змін. 
Наприклад, працівнику свого часу було встановлено посадовий оклад у жовтні 2014 р. Згодом, у січні 2016 р. його було підвищено. Січень 2016 р. стає базовим місяцем. З лютого 2016 р. розпочинається обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації. І для індексації зарплати у червні ІСЦ — 4,1% (див. тут).