понеділок, 20 лютого 2017 р.

Лист Мінсоцполітики від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16

Обчислення індексу споживчих цін

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Пунктом 10 2 Порядку передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
Враховуючи викладене,
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації новоприйнятих працівників має здійснюватись з наступного місяця після підвищення тарифних ставок (окладів) за посадою, яку займає працівник.
У випадку, якщо працівника прийнято на новостворену посаду, на нашу думку, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації має здійснюватись з наступного після створення посади місяця.
Крім того повідомляємо, що пунктом 5 Порядку визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції провадяться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та положень цього Порядку.
Отже, питання, порушені у вашому листі, можуть бути визначені у колективному договорі або іншому документі, який регламентує оплату праці працівників установи.

Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу

- начальник відділу                                                           Н. Підлужна

Немає коментарів:

Дописати коментар